System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 27001 – dlaczego warto go wdrożyć

Wejście do Unii Europejskiej nałożyło na Polskę obowiązek dostosowania prawa do wymogów europejskich. Jednym z nich jest bezpieczeństwo informacji, które jest podstawą działalności niemal każdego przedsiębiorstwa. Do zarządzania bezpieczeństwem informacji powstał system PN-EN ISO 27001, który zawiera wymagania dotyczące wprowadzenia zasad ochrony przetwarzanych w przedsiębiorstwie informacji. Dlaczego warto go wdrożyć w swojej firmie?

Po pierwsze – obowiązek prawny

Każde przedsiębiorstwo ma obowiązek stworzyć system, który będzie chronił przetwarzane w nim informacje. Takie prawo zostało ustanowione przez Unię Europejską i Polska – jako kraj członkowski – musi się do tego dostosować. Certyfikat ISO 27001 umożliwia wdrożenie tych zmian w zgodzie z obowiązującym prawem. Norma ISO 27001 to skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem informacji, który zapewnia spełnienie wszystkich wymogów prawa.

Po drugie – zwiększenia zaufania

Wprowadzenie normy ISO 27001 w przedsiębiorstwie – oprócz spełnienia wymogów prawnych – przynosi dodatkową korzyść, którą jest wzrost zaufania do danej firmy. W praktyce oznacza to, iż klienci zdecydowanie bardziej cenią firmy, które dbają o bezpieczeństwo przetwarzanych w nich informacji. Dzięki temu firma może stale podnosić jakość swoich usług, podnosić wiarygodność w oczach swoich klientów i cieszyć się opinią firmy, która nie tylko doskonale identyfikuje pewne zagrożenia związane z wyciekiem danych, ale także skutecznie je neutralizuje. To wszystko sprawia, iż taka firma ma kontrolę nad informacjami i systemami ich zarządzania.

Certyfikat ISO 27001 to podstawowy akt prawny w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. A jej wdrożenie nie tylko gwarantuje spełnienie wymogów prawa, ale też podnosi jakość usług i zwiększa zaufanie klientów.