System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 27001 – podstawowe informacje

We współczesnym świecie niezwykle ważne jest bezpieczeństwo informacji. Dlatego też powstała norma  PN-EN ISO 27001, aby stworzyć określony model systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Dodatkowo norma ISO 27001 określa niezbędne wymagania potrzebne do ustanowienia, wprowadzenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu i udoskonalenia tego systemu. Co zatem należy wiedzieć o tej normie?

Norma ISO 27001 – podstawy

Norma ISO 27001 zawiera określone wymagania dotyczące wdrażanych zabezpieczeń, których podstawowym celem jest ochrona aktywów informacyjnych danej organizacji. W praktyce oznacza to, iż informacja jest chroniona przed różnymi zagrożeniami, a celem tej ochrony jest zapewnienie ciągłości prowadzenia działalności, zminimalizowanie strat oraz maksymalizowanie zwrotów poniesionych nakładów na inwestycje biznesowe. Wdrożenie tych wszystkich rozwiązań oznacza określenie pewnej polityki w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, oszacowania ryzyka oraz identyfikacji i oceny postępowania z pojawiającymi się zagrożeniami. Efektem jest opracowanie i wdrożenie planu związanego z określonymi zabezpieczeniami.

Norma ISO 27001 – zalety

Certyfikat ISO 27001 staje się coraz popularniejszy wśród różnorodnych organizacji. I nie ma w tym nic dziwnego, gdyż charakteryzuje się wieloma zaletami. Wśród tych najważniejszych trzeba wymienić:

  • spełnienie określonych warunków prawnych
  • zwiększenie zaufania do danej organizacji
  • podniesienie wiarygodności organizacji
  • wzrost świadomości pracowników
  • efektywne identyfikowanie zagrożeń i ich skuteczne neutralizowanie
  • podnoszenie jakości świadczonych usług
  • nadzór nad przetwarzanymi informacjami

Wyżej wymienione zalety wdrożenia normy ISO 27001 sprawiają, iż dane przedsiębiorstwo cieszy się większym zaufaniem wśród klientów.

Polska wraz z wejściem do Unii Europejskiej musiała dostosować się do wielu obowiązujących w niej aktów prawnych. Jednym z nich jest norma ISO 27001. Jej wdrożenie to gwarancja zabezpieczenia przetwarzanych w przedsiębiorstwie informacji.