Podstawowe możliwości nowoczesnych systemów

Jak usprawnić działanie firmy. System BPM to kompleksowe i całościowe zarządzanie procesami biznesowymi w danej organizacji. Dzięki swoim zaletom i szerokim zastosowaniom BPM może przyczynić się do stworzenia przez firmę tak zwanej wartości dodanej. Te nowoczesne systemy pojawiły się już kilkadziesiąt lat temu i świetnie sprawdzają się w systemach bankowych, teleinformatycznych, usługach, księgowości, administracji i szeroko rozumianej produkcji.

Ten nowoczesny system pozwala na wiele działań, które w znaczący sposób poprawią działalność firmy. Co umożliwia BPM? System jest wielozadaniowy.

Po pierwsze – analiza

Na etapie tworzenia wszelkich procesów pierwszym krokiem jest zawsze proces twórczy – w biznesie zwany analizą. Efektem tej pracy może być konkretny model biznesowy procesów, który potem można wykorzystać na dalszych etapach pracy.

Po drugie – implementacja

Platforma BPM umożliwia tworzenie aplikacji bez kodowania, dzięki czemu logikę biznesową danych procesów można stworzyć szybciej, prościej i w lepszej jakości. System BPM daje szerokie wsparcie przy implementacji ekranów, modelu danych, procesów, reguł biznesowych, interfejsów, kokpitów czy wydruków. 

Po trzecie – symulacja

Platforma BPM umożliwia zweryfikowanie stworzonych procesów w warunkach rzeczywistych jeszcze przed ostatecznym uruchomieniem. Taka symulacja służy przede wszystkim temu, aby się upewnić, że wprowadzone zmiany zadziałają zgodnie z założeniami. 

Po czwarte – uruchomienie

Wrażanie stworzonych procesów i przenoszenie je między środowiskami jest możliwe bez konieczności zatrzymywania konkretnych aplikacji. Dzięki temu wszystkie zmiany mogą być wprowadzone bez ograniczeń czasowych. 

Zastosowanie wszystkich wymienionych wyżej działań wcale nie kończy pracy systemu BPM. Dlaczego? Otóż platforma ta umożliwia już w trakcie eksploatacji systemu na monitorowanie działania wdrożonych procesów i ich ewentualną optymalizację na podstawie zebranych danych.